Logistieke advisering

Heeft u als bedrijf logistieke knelpunten, waarover u eens wilt praten met een logistiek dienstverlener? Ook dan kunt u contact met ons opnemen.

Binnen ons goed opgeleide personeelsbestand hebben wij de beschikking over meerdere ingenieurs met physical distribution- en material management- ervaring. Nadat in een verkennend gesprek is vastgesteld of wij iets voor de potentiële opdrachtgever kunnen betekenen, wordt een compleet 'project-traject' uitgestippeld, uiteraard met goedkeuring van de opdrachtgever.

Neemt u voor advies of vragen contact op met Lilian van Duijghuijzen.