Nederlands Duits

De Logistieke CheckUp

Duijghuijzen, logistieke oplossers heeft de Logistieke CheckUp bedacht.

Daarmee kunt u op eenvoudige wijze aan de hand van een puntentelling in 5 minuten zien of uw logistiek op rolletjes loopt of waar het beter zou kunnen.

Als u de vragenlijst hieronder ingevuld heeft, kunt u uw score naar ons toezenden via het antwoordformulier op onze website. Wij kijken dan of we uw huidige knelpunten in de logistiek kunnen oplossen en doen u een aanbieding of maken een afspraak.

Duidelijk en helder zonder een enkele verplichting. Scoort uw huidige logistieke dienstverlener op alle niveaus hoog, blijf dan zitten waar u zit en neem geen risico.

Wat vindt u van de uitvoering van opdrachten door uw huidige logistiek dienstverlener met betrekking tot de onderstaande punten ?
Omcirkel een cijfer op de schaal van 1 t/m 5.
Zeer slecht
Zeer goed
a. snelheid
1
2
3
4
5
b. juistheid / volledige levering
1
2
3
4
5
c. service
1
2
3
4
5
d. flexibiliteit
1
2
3
4
5
e. leveringsfrequentie
1
2
3
4
5
f. kwaliteit/ prijsverhouding
1
2
3
4
5
g. meedenken in oplossingen
1
2
3
4
5
h. afhandeling van eventuele klachten
1
2
3
4
5
i. constant kwaliteitsniveau
1
2
3
4
5
j. verschaffen van tijdige informatie
1
2
3
4
5
Geef aan in hoeverre u het eens bent met de onderstaande stellingen met betrekking tot uw huidige logistiek dienstverlener.
Omcirkel een cijfer op de schaal van 1 t/m 5.
Helemaal mee oneens
Helemaal mee eens
a. Ik kan er met al mijn logistieke problemen terecht.
1
2
3
4
5
b. Men probeert altijd tot een goede oplossing te komen, ongeacht het probleem.
1
2
3
4
5
c. Het wagenpark is altijd netjes en schoon.
1
2
3
4
5
d. De chauffeurs hebben een duidelijke uitstraling o.a. door hun bedrijfskleding.
1
2
3
4
5
e. De medewerkers hebben kennis van zaken en snappen mijn probleem direct.
1
2
3
4
5
f. Elke medewerker waar ik mee te maken heb is zeer klantvriendelijk.
1
2
3
4
5
g. Ik heb het gevoel dat men mij belangrijk vindt als klant.
1
2
3
4
5
h. Zij zien zichzelf echt als verlengstuk van mijn bedrijf naar mijn klant toe.
1
2
3
4
5
i. Ik krijg weinig/ geen klachten over mijn logistiek dienstverlener.
1
2
3
4
5

 

Contactgegevens

Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Uw adres:
Uw postcode:
Uw plaats:
Uw e-mailadres:
Uw telefoonnr.:
Opmerking: