Duijghuijzen
+31 (0)24 679 00 00
nl
nl en de

Voorwaarden levering aan particulieren

14 juli 2021

Voorwaarden bij leveringen aan particulieren

 

  1. Duijghuijzen levert met een vrachtwagen combinatie van 18 meter lang, voorzien van een laadklep of kooiaap
  2. Onze vrachtwagen dient voldoende ruimte rondom de auto te hebben om te kunnen lossen met een kooiaap
  3. Uw lever-adres dient dus bereikbaar te zijn voor een dergelijk voertuig; denkt u hierbij niet alleen aan de breedte van de toegangswegen maar eveneens aan smalle bochten, paaltjes, bomen die over de weg hangen etc
  4. De chauffeur lost op een goed bereikbare en veilige plaats – direct naast de verharde weg
  5. Lossen op een andere plaats, zoals oprit, tuinpad, parkeervak oid is op verantwoordelijkheid van de klant; voor schades zijn wij dan niet aansprakelijk.
  6. Als de chauffeur niet lost op de door u gewenste plaats dan is deze onbereikbaar of niet veilig
  7. U dient aanwezig te zijn tijdens het lossen
  8. Bent u niet aanwezig dan maakt de chauffeur een foto na lossing van de goederen
  9. Zijn er beperkingen voor een veilige en goed bereikbare plaats om te lossen dan dient u dit aan te geven bij uw bestelling of direct per omgaande aan ons
  10. Mocht de chauffeur geen mogelijkheid zien om veilig en zonder schade aan uw goederen, onze vrachtwagen en eigendommen van derden te kunnen lossen dan neemt hij / zij de zending mee retour. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.