Afspraak is afspraak in relatie tot kwaliteit

Ons credo is afspraak = afspraak en de relatie tot kwaliteit is heel simpel. Kwaliteit voelt de klant alleen als alle afspraken worden nagekomen, met andere woorden als je doet wat je hebt afgesproken. Uw klanten ervaren dit op dezelfde manier als de onze, het verschil is dat U de afspraak met uw klant maakt en uw logistiek dienstverlener deze gemaakte afspraak dan ook moet nakomen.

Duijghuijzen, logistieke oplossers, garandeert dit !

Wij leveren met onze gehele organisatie Kwaliteitslogistiek …. Hetgeen betekent dat u voor hetzelfde geld uw logistieke zorgen kwijt bent. En dat mag weer, de tijd van alleen kijken naar uitgaven zonder te kijken wat nu de échte kosten zijn, is voorbij !